Работа клуба

14 декабрь 2009

Згідно з наказом Міністерства юстиції України від 9 грудня 2009 року №2403/5 рішення про державну реєстрацію абзацу четвертого пункту 1 наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 15 червня 2009 року №2021 яким спортивний покер внесений до переліку видів спорту, визнаних в Україні — скасовано.


Згідно п. 20 Постанови КМ України Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади вказаний документ підлягає скасуванню органом, що його прийняв.


На сьогоднішнім день Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту зміни щодо виключення спортивного покеру із видів спорту не внесені і не скасовано відповідно його рішення.


У зв'язку з вищенаведеним, до врегулювання між цими міністерствами питання правомірності скасування наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 15 червня 2009 року №202, клуб спортивного покеру припиняє свою діяльність.